Stichting WMM helpt slachtoffers van een medische fout.

23-07-2016 21:19

 

 

 

 

Stichting WMM wil er zijn voor slachtoffers van medisch handelen, hen ondersteuning en informatie bieden. We zijn gericht op het vinden van een goede oplossing voor de slachtoffers: mensen moeten op een goede manier verder kunnen.

 

Erkenning, genoegdoening en hulp voor slachtoffers en/of nabestaanden na incidenten in de gezondheidszorg door:

 

Integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanager

Het inschakelen van specifieke expertise indien nodig

Het bevorderen van transparante communicatie tussen zorgverlener en patiënt door middel van mediation.

 

De verbetering van de positie van slachtoffers van onbedoelde schade na medisch handelen door:

 

Het signaleren van structurele problemen bij het ontstaan en/of de afhandeling van medische fouten, gericht op preventie

Voorlichting aan betrokken partijen

Individuele en collectieve belangenbehartiging voor slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg.

 

 

Visie:

 

 

Verkeerd gegaan is niet per definitie verkeerd gedaan. Wel hebben zorgverleners in het bijzonder en de samenleving in haar geheel verantwoordelijkheden naar patiënten die geconfronteerd worden met onbedoelde gevolgen van medisch handelen c.q. slachtoffers van incidenten in de zorg.

 

Het is onze visie dat het belangrijk is naar de ervaringen van patiënten te luisteren en hun emoties en hun situatie te erkennen. Het is onze visie dat patiënten het recht hebben om volledig te worden geïnformeerd. Ook vinden wij dat zij recht hebben op ondersteuning en advies van een onafhankelijke en deskundige partij.

 

Tot slot kunnen de positie van de patiënt en de patiëntveiligheid in de zorg continue verbeteren, door rondom de ondersteuning van slachtoffers casuïstiek goed te registeren en te analyseren. Dat is in ieders belang.

 

 

Missie:

 

 

Stichting WMM is de organisatie in Nederland die:

 

Onafhankelijke

Deskundige

Integrale

Laagdrempelige

 

 

ondersteuning kan aanbieden aan slachtoffers en hun naasten bij een incident in de gezondheidszorg. Daarnaast zet Stichting WMM zich in voor de positieverbetering van slachtoffers van incidenten in de gezondheidszorg.

 

Stichting WMM wil er zijn voor slachtoffers van medisch handelen, hen ondersteuning en informatie bieden. We zijn gericht op het vinden van een goede oplossing voor de slachtoffers: mensen moeten op een goede manier verder kunnen.

 

 

 

 

 

Bron: m.facebook.com/people/Stichting-WMM/100079477570463/