SZW publiceert nieuwe versie lijst kankerverwekkende stoffen.

01-07-2014 18:37

REGELGEVING - In de Staatscourant is vandaag de  geupdate versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17581.html    


Bron: Arbozone.