Terminaal zieke patiënten niet naar hospice door weigering zorgverzekeraars.

01-08-2023 18:09

 

 

Auteur: Peter de Bekker - omroepbrabant.nl/nieuws

 

 

Een hospice (foto: ANP 2019/Leander Varekamp).

Een hospice.

Foto:  ANP 2019 / Leander Varekamp.

 
 
 
 
 
 
Drie ernstig zieke patiënten uit de huisartsenpraktijk van Loet Birker konden afgelopen maanden niet sterven in het hospice in Dongen. Niet omdat er geen plek was, maar omdat hun zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het plaatselijke hospice. Drie keer in zes maanden vindt de huisarts 'best veel'. In een hospice worden ongeneeslijk zieke patiënten verzorgd in de laatste fase van hun leven.
 
 
 
“Wij verwijzen met enige regelmaat mensen naar een hospice om daar rustig te sterven”, zegt Birker bij KRO-NCRV-programma Pointer. Maar grote zorgverzekeraars als VGZ en Zilveren Kruis, waar veel Dongenaren verzekerd zijn, steken daar volgens de huisarts een stokje voor. De verzekeraars sluiten een contract met een hospice als ze het met elkaar eens kunnen worden over de vergoeding die ze voor deze laatste zorg moeten betalen.
 
 
 
 

"In een ziekenhuis sterven is toch heel anders."

 
 
 
 
Heel recent nog overleed een patiënt van Birker in het ziekenhuis omdat hij niet terechtkon in het hospice in Dongen. Zilveren Kruis, de zorgverzekeraar van de patiënt, bleek geen contract te hebben afgesloten met het plaatselijke hospice. “En voor de hospices waar zij wel een contract mee hebben, gold een lange wachtlijst. Die man is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. In een ziekenhuis sterven is toch heel anders. In een hospice is veel meer rust. Daar is iedereen gericht op het bieden van comfort en rust en daar kan de familie makkelijk komen.”
 

In een ander geval ging het om een man, verzekerd bij VGZ, die in korte tijd ernstig ziek werd en alleen woonde. “Hij had kind noch kraai. Alleen een nicht met wie hij weinig contact had.” Ook de intensieve thuiszorg die de man 24 uur per dag nodig had, was lastig te organiseren. “Dan is een hospice een prima plek. Er was ook plaats in het hospice bij ons in Dongen.”

 

 

"Zelf betalen kost tot 500 euro per dag."

 
 
 
 
Maar het liep anders. Het hospice gaf aan: “We hebben wel plek, maar die man kan hier niet komen want zijn zorgverzekeraar heeft geen contract met ons gesloten.” Birker: “En dat betekent dat hij het zelf zal moeten betalen. Of in ieder geval moet voorschieten, zonder dat duidelijk is of hij dat ook gaat terugkrijgen. Dat gaat om best flinke bedragen, kosten die kunnen oplopen tot 500 euro per dag. Dat zou dan ook vooruitbetaald moeten worden voor een aantal weken.”
 

De meeste hospices vragen een eigen bijdrage voor eten, drinken en de verblijfskosten. Daarnaast zijn er kosten voor de medische en verpleegkundige zorg. Die kosten werden door zorgverzekeraar VGZ niet vergoed. In andere hospices, waar VGZ wel een contract mee heeft, was een wachtlijst van zo’n tien mensen. “Dat duurt een poos voordat je dan terechtkunt.”

 

 

"Patiënt overleed wachtend op hospiceplek thuis, met hangen en wurgen met thuiszorg."

 

 

Niet lang daarna deed zich een soortgelijk geval voor. Dit keer is het de helpdesk van Zilveren Kruis, die aangeeft dat een ernstig zieke man niet naar het hospice in Dongen kan omdat de polisvoorwaarden dat niet toestaan. “Die patiënt is thuis overleden, met alleen thuiszorg.”
 

Hospices die verwijzen naar de verzekeraar. Zorgverzekeraars verwijzen naar de polisvoorwaarden en mislukte contractonderhandelingen met het betreffende hospice. “Iedereen wijst naar elkaar", verzucht Birker. "Ik ben gewend dat er allerlei zaken zijn die wel of niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Maar ik vind het een groot verschil of het gaat om het niet betalen van de rekening van de fysiotherapeut of voormaagzuurremmers, of zoiets basaals als goed geregelde stervenszorg.”

 

"VGZ heeft een langdurige en constructieve samenwerking met het hospice in Dongen als gecontracteerde zorgaanbieder", reageert een woordvoerder van de verzekeraar dinsdagmiddag. "Het bericht dat onze verzekerden niet welkom zouden zijn, berust op een misverstand."