Vanaf volgende maand kan behandeling tegen kanker ook thuis in België.

07-06-2023 17:41

 

 

Auteur: Redactie - hln.be/medisch

 

 

 

VTM Nieuws

Foto:  VTM Nieuws.

 

 

 

 

 

Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2023 hun langdurige intraveneuze antibioticabehandeling of chemotherapie thuis toegediend krijgen, zonder extra kosten. “Het geeft patiënten de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven tijdens hun behandeling”, zegt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

 

Concreet kunnen patiënten na twee behandelingen in het ziekenhuis ervoor kiezen de rest van de behandeling thuis voort te zetten. Mogelijk kan de patiënt op die manier ook aan het werk blijven. “Thuis” kan ook bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, herstelverblijf of voorziening voor personen met een handicap zijn.

 

Zo’n thuisbehandeling moet gebeuren in overleg met een gespecialiseerde arts en in nauw overleg met de huisarts van de patiënt. Het zorgteam van het ziekenhuis coördineert de thuishospitalisatie en verduidelijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden opneemt. De patiënt behoudt altijd het recht om in het ziekenhuis behandeld te worden.

 

 

Budgetneutraal:


“De thuishospitalisatie gebeurt in een budgetneutraal kader en ook voor de patiënt zijn er geen extra kosten”, zo staat in een persbericht van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij schat dat zowat 2.600 mensen in aanmerking komen voor chemotherapie en ruim 900 voor een antibioticabehandeling. Dat zou overeenkomen met ruim 36.000 dagen minder in het ziekenhuis. “De middelen die vrijkomen in de ziekenhuizen, ongeveer 2,2 miljoen euro, worden structureel verschoven om de eerstelijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen...) te financieren”, aldus nog Vandenbroucke. In de toekomst zijn uitbreidingen mogelijk van de thuishospitalisatie naar andere behandelingen.

 

“Dit is een belangrijke stap in de cultuuromslag die we maken in de zorg. Patiënten zullen in de toekomst hoe langer hoe meer gespecialiseerde zorg kunnen krijgen in hun thuisomgeving”, dixit Vandenbroucke. “We maken dit mogelijk door de samenwerking tussen zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis fors te versterken. Zo geven we de patiënten een stukje extra comfort en vermijden we onnodige ziekenhuisbezoeken, vanzelfsprekend alleen wanneer de patiënt daarvoor kiest.”

 

Voor Jean-Pascal Labille, secretaris-generaal van ziekenfonds Solidaris, is deze nieuwe terugbetaling een echte meerwaarde voor patiënten. De socialistische mutualiteit vraagt wel meer aandacht voor geïsoleerde of meer precaire patiënten en om overleg met de verschillende federale entiteiten over deze nieuwe vorm van patiëntenzorg.

 

 

KIJK. Vandenbroucke i.v.m. chemo aan huis: “Zelfde aanpak gaan we voor andere behandelingen uitbreiden”

 
 
 
 
 
Bron: www.hln.be