Vergoeding revalidatie via Zorgverzekeraar IZA 2017.

26-08-2017 21:02Moet u revalideren in verband met een ongeval, een medische ingreep of een medische ingreep? Dan worden uw revalidatiekosten vergoed vanuit uw basisverzekering. Onder leiding van een medisch specialist worden passende behandelingen gecoördineerd.


Wanneer hebt u recht op revalidatie:

  • U hebt een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • U hebt een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die u beperkt in communicatie, cognitie of gedrag.


Is revalidatie voor u de meest doeltreffende zorg om de handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen? Dan hebt u recht op revalidatie. Het doel van de revalidatie is om zelfstandiger te worden of blijven. Hoe zelfstandig dat is, hangt af van uw beperking.


Geriatrische revalidatie:

Dit is aangepaste revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling (hebben) ondergaan. Dit wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. Meer weten over deze vergoeding? Bekijk de vergoedingspagina voor geriatrische revalidatie.


Vergoeding vanuit de basisverzekering:

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor revalidatie. Hieronder vallen ook de quickscan en oncologische revalidatie.


  • Quickscan

    De quickscan is onderdeel van het vroeg ingrijpen bij langdurige, klachten zonder duidelijke oorzaak (aspecifiek). Het gaat hierbij om klachten die te maken hebben met uw houding of uw manier van bewegen.

  • Oncologische revalidatie

    Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en als het nodig is begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel, conditieverbetering en behoud van de conditie. Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neem dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088 - 131 16 13.Verzekering: IZA Ruime Keuze.

Vergoeding: Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.


Verzekering: IZA Eigen Keuze.

Vergoeding: Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief.


Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

U krijgt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor revalidatie.Wat moet ik zelf regelen?

Verwijzing:

U hebt voor revalidatie een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.Waar kan ik terecht?

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen onder leiding van een medisch specialist. Dit team moet verbonden zijn aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd. In Vergelijk en Kies vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders.


Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan betaalt u meestal een deel van de kosten zelf.

Oncologische revalidatie:

Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neemt u dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via 088-131 16 13.
Bron: www.iza.nl