Vergoeding voor reiskosten via Zorgverzekeraar FBTO 2017.

27-08-2017 19:17
Je reist met het openbaar vervoer, de auto of een taxi voor een medische behandeling. Dan kun je uit je basisverzekering van je FBTO Zorgverzekering een vergoeding van de reiskosten krijgen als je dat regelt via de Vervoerslijn. We noemen dit ook wel zittend ziekenvervoer. Reis je met je eigen auto? Dan krijg je een vergoeding per kilometer. Heb je de module Zorg & Herstel aanstaan? Dan krijg je een vergoeding als het vervoer niet vergoed wordt uit de basisverzekering. En het vervoer moet nodig zijn voor een medische behandeling of opname die de basisverzekering vergoedt.


Vergoeding zittend ziekenvervoer vanuit je basisverzekering:

Met de basisverzekering van je FBTO Zorgverzekering krijg je vergoeding voor zittend ziekenvervoer in de volgende situaties:


  • Bij nierdialyse
  • Bij oncologische behandelingen waarbij je radio- of chemotherapie moet ondergaan
  • Bij een visuele handicap. En waarbij je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
  • Als je rolstoelafhankelijk bent
  • Bij intensieve kindzorg. Dit geldt voor alle kinderen tot 18 jaar die zorg krijgen vanuit de wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg).  Deze kinderen hebben recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf als dat medisch noodzakelijk is.


Zijn deze situaties bij jou niet het geval? Dan kan je alsnog vergoeding krijgen op basis van de hardheidsclausule. Je moet dan langdurig zijn aangewezen op zittend ziekenvervoer vanwege behandeling voor langdurige ziekte of aandoening. Wij bepalen of je hiervoor in aanmerking komt.


Je krijgt alleen vergoeding als je een aanvraag doet bij de Vervoerslijn:

Let op! Je krijgt alleen een vergoeding van je reiskosten/zittend ziekenvervoer als je de aanvraag hebt geregeld via de Vervoerslijn.


De voordelen van de Vervoerslijn:

Dit zijn de voordelen van de Vervoerslijn:


  • Je weet met één telefoontje wat de mogelijkheden zijn.
  • Je hoeft niet eerst een schriftelijke machtigingsaanvraag in te dienen.
  • Je hoeft geen taxikosten voor te schieten. Wij betalen rechtstreeks aan het taxibedrijf.  Let op: Dit geldt alleen voor vervoerders die een contract met ons hebben.


Bel de Vervoerslijn op (071) 365 41 54:

Je bereikt de Vervoerslijn op (071) 365 41 54. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Je hoort dan direct of we je reiskosten vergoeden. Zorg dat je je Burgerservicenummer bij de hand hebt.


Om een vergoeding te krijgen, moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

  1. Je hebt een medische indicatie
  2. Je hebt gebeld met de Vervoerslijn. En je hebt toestemming gekregen van de Vervoerslijn.


Met een machtiging bestel je direct een taxi:

Heb je een machtiging voor gecontracteerd taxivervoer? Dan kun je direct een taxi bestellen via (0900) 829 42 24. Dat kan op werkdagen van 7.00 tot 23.00 uur.


Je betaalt een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer:

Per kalenderjaar betaal je een eigen bijdrage van € 100,- als het vervoer wordt vergoed uit de basisverzekering.  Dit bedrag betaal je dus zelf. De kosten boven dit bedrag krijg je van ons vergoed. Vallen de kosten onder het eigen risico van de basisverzekering? Dan betaal je het ook zelf.

   


Bron: www.fbto.nl