Vergoedingen pruiken en hoofdbedekkingen via Zorgverzekeraar IZA 2017.

24-08-2017 18:57
U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u volledig of gedeeltelijk kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie.


Vanuit uw basisverzekering krijgt u hiervoor een vergoeding. En in uw aanvullende verzekering hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u ook gebruiken voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik, mutssja of andere hoofdbedekkingen. 


Vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 419,50 per 12 maanden
  • Vergoeding reservepruik: maximaal € 419,50 eens per 5 jaar  (geldt niet bij chemotherapie)

De hoogte van uw vergoeding is ook afhankelijk van of u naar een gecontacteerde zorgaanbieder gaat:


Verzekering: IZA Ruime Keuze.

Vergoeding: Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.


Verzekering: IZA Eigen Keuze.

Vergoeding: Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief.


Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen:


In onze aanvullende verzekeringen hebt een extra vergoeding voor pruiken, mutssja's en hoofdbedekkingen. Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik of een andere hoofdbedekking zoals bijvoorbeeld een mutssja of een bandana.


Aanvullende verzekering: IZA Extra Zorg 1

Vergoeding: Maximaal € 125 voor een pruik of maximaal € 25 voor andere hoofdbedekkingen.


Aanvullende verzekering: IZA Extra Zorg 2

Vergoeding: Maximaal € 250 voor een pruik of maximaal € 50 voor andere hoofdbedekkingen.


Aanvullende verzekering: IZA Extra Zorg 3

Vergoeding: Maximaal € 350 voor een pruik of maximaal € 75 voor andere hoofdbedekkingen.


Aanvullende verzekering: IZA Extra Zorg 4

Vergoeding: Maximaal € 525 voor een pruik of maximaal € 100 voor andere hoofdbedekkingen.


Aanvullende verzekering: IZA Classic Comfort.

Vergoeding: Maximaal € 100 voor een pruik.Wat moet ik zelf regelen?

Verwijzing:

Om de kosten van een pruik, mutssja of andere hoofdbedekking vergoed te krijgen hebt u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.


Toestemming aanvragen:

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw pruik. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze zelf of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan niet zelf toestemming aan IZA te vragen. Ook als uw pruik gerepareerd of vervangen moet worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.


Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u zelf bij ons toestemming vragen voor aanschaf, vervanging of reparatie.


Bent u een man? Dan hebt u geen recht op een pruik als er sprake is van klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).


In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.Waar kan ik terecht?

Met Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen.


De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.Wat moet ik zelf betalen?

Eigen risico:

U betaalt eigen risico voor een pruik die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.


Extra kosten bij aanschaf pruik:

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.
Bron: www.iza.nl