Viore Centrum in Hilversum.

11-08-2022 18:49

 

 

 

 

Het kan iedereen overkomen: de diagnose kanker. Bij jezelf of iemand die je dierbaar is. Je leven staat op zijn kop en in veel gevallen ook dat van je omgeving. In eerste instantie ligt de focus op medische onderzoeken, diagnoses en behandeling.


Maar tijdens en na die behandelingen is er niet altijd aandacht voor de emotionele, psychische en sociale aspecten die vaak verbonden zijn aan het leven met kanker. Zoals onzekerheid, angst, pijn, verdriet en eenzaamheid.

 

Fijn dat je Viore hebt gevonden! Viore wil er graag zijn voor jou en de mensen om je heen.

 

Leven met kanker:


Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en creatieve activiteiten kunnen ontplooien.


Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan. We bieden een warme plek waar je je thuis kunt voelen. Waar je ondersteuning en ruimte krijgt om je zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen.


Je bent altijd van harte welkom. Gewoon voor een kop koffie, een kennismakingsgesprek of voor informatie en deelname aan onze uiteenlopende activiteiten.

Je kunt altijd – ook zonder afspraak – terecht op de uren dat het centrum geopend is.


Voor individuele gesprekken kan je terecht bij een van onze gidsen.


Viore organiseert zo’n 40 – 45 verschillende programma’s. Allemaal gericht op verbetering van kwaliteit van leven voor de deelnemers.


Je vindt ons aanbod hier. Niet alles wordt iedere maand aangeboden. Bij agenda zie je (van dag tot dag) wat er wordt georganiseerd.

 

Wat biedt Viore niet?


Het aanbod van Viore is aanvullend aan de medische zorg. Bij Viore worden geen medische behandelingen uitgevoerd en ook de ziekte zelf staat niet centraal. Bij Viore gaat het om begeleiding en informatie over de omgang met de ziekte en om al die aspecten in het dagelijkse leven waarop de ziekte van invloed is.

 

Viore ook online:


Viore heeft een besloten platform voor digitale communicatie tussen bezoekers onderling en met de verschillende vrijwilligers, programmabegeleiders en de staf van Viore. Voor meer informatie hierover, kun je contact opnemen met info@viore.org

 

Waar komt de naam Viore vandaan?


‘Viore’ is een vrolijke verbastering van Da Fiore. Gioarcchino da Fiore (1135 – 1202) was een Italiaanse theoloog die een aantal kloosters stichtte. Da Fiore is vooral bekend geworden door zijn visie op de geestelijke ontwikkeling en geschiedenis van de mens. Hij stelde dat alle levensbeschouwelijke ontwikkelingen in drie fasen verlopen: het tijdperk van de materiële mens, de geestelijke mens en de spirituele mens. Da Fiore gebruikte de metafoor van de boom om zijn idee te presenteren. Een boom: wortels, stam en kruin. Met dit model wordt de mens uiteraard slechts oppervlakkig benaderd. Niettemin wordt het idee tot op de dag van vandaag door velen nagevolgd; ook door stichting Viore, die in haar beeldmerk ‘levensloten’ heeft verbeeld. Viore richt zich op heel-de-mens; op de verbetering van de balans, op welbevinden en kwaliteit van leven, op herstel van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Dat maakt dat Viore zich bevriend weet met Da Fiore.

 

 

 

Adres:

Viore Centrum:

Oosterengweg 44

1212 CN Hilversum

Tel: 035 - 68 53 532

E-mail: info@viore.org

 
 
 
 
 

 

Viore Centrum is geopend op:

 

werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur.


NB: in de maanden juli en augustus is Viore open voor inloop van 10.00 tot 14.00 uur.

 

 

 

 

Bron: www.viore.org