Voor wie is het bevolkingsonderzoek darmkanker?

01-03-2014 18:55

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij ontvangen elke twee jaar een uitnodiging. Omdat het bevolkingsonderzoek tussen 2014 en 2019 geleidelijk van start gaat, kan het zijn dat het nog enkele jaren duurt voordat u de eerste uitnodiging ontvangt.


Waarom vanaf 55 jaar?

De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat iemand darmkanker krijgt waaraan hij of zij overlijdt. In deze leeftijdscategorie kan het bevolkingsonderzoek de meeste 'winst' behalen, uitgedrukt in levensjaren.Doelgroep genodigden

Waarom tot en met 75 jaar?

Poliepen groeien langzaam. Als iemand van 75 jaar of ouder darmkanker krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan iets anders overlijdt. Daarom is het minder zinvol om mensen boven de 75 te onderzoeken. Bovendien vormen het onderzoek en de behandeling voor mensen van deze leeftijd een zwaardere belasting dan voor jongere mensen.

Heeft u klachten die met uw darmen te maken kunnen hebben?

Heeft u gezondheidsklachten die te maken kunnen hebben met uw darmen? Heeft u bijvoorbeeld bloed in uw ontlasting? Of heeft u aanhoudende last van verstopping of diarree, zonder dat u weet waardoor dat komt? Ga altijd naar uw huisarts als u deze klachten heeft. Wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Bent u onder behandeling?

U hoeft niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker als u onder behandeling bent vanwege darmkanker. Twijfelt u of u aan het bevolkingsonderzoek kunt meedoen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Het bevolkingsonderzoek wordt stapsgewijs ingevoerd

Het bevolkingsonderzoek wordt tussen 2014 en 2019 stapsgewijs ingevoerd. Niet iedereen ontvangt op hetzelfde moment een uitnodiging. De reden hiervoor is dat er voldoende zorgverleners opgeleid moeten worden om het vervolgonderzoek uit te voeren. Uw geboortejaar bepaalt wanneer u uw eerste uitnodiging krijgt.

Banner: bereken wanneer u uitgenodigd wordt voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/uitnodigingsjaar_berekenen/Wanneer_krijgt_u_een_uitnodiging


Bron:  RIVM.