Vrijwilligers Vechtgenotenhuis bieden steun aan kankerpatiënten ziekenhuis Hardenberg.

26-09-2023 18:27

 

 

Vrijwilligster Feikje Wagenaar (links) en coördinator Irma Veneman van het Vechtgenotenhuis

Vrijwilligster Feikje Wagenaar (links) en coördinator Irma Veneman van het Vechtgenotenhuis.

Foto: Vechtgenotenhuis.

 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis bieden in het ziekenhuis van Hardenberg steun aan patiënten met kanker. De speciaal voor deze taak getrainde vrijwilligers zijn wekelijks aanwezig in het oncologisch centrum in het ziekenhuis speciaal om te praten met mensen die met kanker te maken hebben. De samenwerking tussen Saxenburgh Medisch Centrum en het Vechtgenotenhuis biedt psychosociale ondersteuning in een vroeg stadium van het ziekteproces.
Het Vechtgenotenhuis is een centrum in Ommen voor leven met en na kanker. Vanaf de oprichting in 2008 is er een samenwerking met het ziekenhuis in Hardenberg. Door nu ook vrijwilligers binnen het ziekenhuis in te zetten is die samenwerking geïntensiveerd.
 
 


Praten en luisteren:

 

Vechtgenoten-coördinator Irma Veneman: “Kanker is een veelvoorkomende en ingrijpende ziekte. We willen net als het ziekenhuis de mensen die erdoor geraakt worden zo goed mogelijk ondersteunen. Wij zijn aanvullend op de medische zorg aanwezig en richten ons op emotionele of sociale behoeften. Als mensen hun verhaal willen doen, dan is het fijn dat er iemand luistert die tijd en aandacht heeft en kennis heeft van de impact die kanker kan hebben op de levens van mensen. We praten met patiënten, maar zeker net zo vaak met de partners, kinderen, ouders, vrienden die meegekomen zijn naar het ziekenhuis."
 
 

"Het komt ook voor dat het niet over de ziekte en de gevolgen gaat, dan willen mensen gewoon een luchtig gesprek en afleiding. We dragen uit dat mensen het omgaan met kanker niet alleen hoeven te doen”, zegt Veneman.
 
 


Programma Vechtgenotenhuis:


Naast de inzet in het ziekenhuis biedt het centrum in Ommen ook een plek om samen te komen met lotgenoten, iedere week is er een afwisselend programma met activiteiten die bijdragen aan ontspanning, verwerking en je veerkracht hervinden. In samenwerking met Saxenburgh medisch Centrum worden ook lezingen en themabijeenkomsten in het Vechtgenotenhuis georganiseerd.
 

Landelijk zijn er meerdere ziekenhuizen die de samenwerking met IPSO centra, zoals het Vechtgenotenhuis, aangaan. Het KWF kankerfonds stimuleert deze samenwerking door projectfinanciering. Voor een uitbreiding van de aanwezigheid in het ziekenhuis in Hardenberg is Veneman op zoek naar nieuwe vrijwilligers.