Wait and see.

25-01-2014 19:37
 

 

Het is niet altijd nodig dat je, nadat de zaadbal en daarmee de tumor is verwijderd, direct actief wordt behandeld. Dit geldt bijvoorbeeld als er bij het onderzoek geen uitzaaiingen gevonden zijn. Het verloop van de zaadbalkanker wordt dan nauwkeurig gevolgd met behulp van controle-onderzoeken.

Deze vorm van ‘behandeling’ heet ‘wait and see’, ook wel ‘waakzaam wachten’. Zodra dat nodig blijkt uit de controleonderzoeken wordt vaak alsnog een curatieve behandeling gegeven.

De beslissing om te wachten met verdere behandeling(en) wordt altijd genomen in overleg tussen jou en je arts.


 

Bron:   www.zaadbalkanker.nl