Wanneer stamceltransplantatie.

10-08-2014 18:56

Een stamceltransplantatie wordt toegepast bij verschillende soorten bloedkanker:

  • acute leukemie
  • chronische leukemie
  • myelodysplastisch syndroom
  • Hodgkinlymfoom (Ziekte van Hodgkin)
  • non-Hodgkinlymfoom
  • multipel myeloom (Ziekte van Kahler)

Daarnaast zijn er niet-oncologische aandoeningen waarvoor een stamceltransplantatie wordt ingezet:

  • stofwisselingsziekten
  • niet kwaadaardige bloedziekten

Het gaat echter altijd om een levensbedreigende ziekte. Een stamceltransplantatie is immers een zware, risicovolle behandeling.


Bron:  www.hematon.nl