Wat is asbestkanker?

27-02-2015 19:02


Asbestkanker (ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd) is een kwaadaardige aandoening van het longvlies, soms het buikvlies (10%) of het hartzakje (< 1% van de gevallen). 

   

Asbestkanker       


Asbestkanker ontstaat meestal bij die mensen die vroeger (20 tot 40 jaren eerder) veel contact hebben gehad met asbest

In de jaren '60 en '70 is veel met asbest gewerkt vooral in de (scheeps-)bouwindustrie. De verwerking van asbest is sinds 1993 in Nederland verboden, toch is er de verwachting dat tot het jaar 2020 het aantal patiënten zal blijven toenemen. Verwacht wordt dat in de komende 25 jaar, alleen al in Nederland, 13.000 mensen zullen overlijden aan asbestkanker. Nu overlijden jaarlijks zo'n 750


patiënten aan asbestkanker.


Asbestkanker is helaas nog niet te genezen. Omdat meestal een groot deel van het longvlies is aangedaan is het verwijderen van de tumor door een chirurg maar zelden een mogelijkheid. De enige bewezen effectieve behandeling op dit moment is chemotherapie.Deze geeft gemiddeld genomen een verlenging van het leven en vermindering van klachten. De bedoeling van de chemotherapie is om verdere groei van de tumor af te remmen en hopelijk wat terug te dringen, dit effect is echter tijdelijk en uiteindelijk zal de tumor weer gaan groeien. Bestraling kan ingezet worden om eventuele pijnklachten te doen verminderen.    


De prognose na het stellen van de diagnose:

Asbestkanker varieert sterk, het is en blijft echter een dodelijke aandoening. Door financiering van de Stichting Asbestkanker is de afdeling Longziekten van het Erasmus MC een zoektocht gestart naar nieuwe behandelingsvormen die meer specifiek tumorgericht zijn en aanzienlijk minder bijwerkingen geven dan de huidige behandelingen. 

   

xray asbestkanker


Bron: www.asbestkanker.com