Wat is een stamceltransplantatie.

10-08-2014 18:55Een stamceltransplantatie is een behandeling voor een ernstige (bloed)ziekte. Bij een stamceltransplantatie krijgt je stamcellen toegediend. Soms zijn die stamcellen van jezelf (autoloog), soms van een donor (allogeen).

Maatwerk:

Als de diagnose is gesteld, doet de arts een voorstel voor een behandeling. Meestal is dat eerst chemotherapie. Slaat die niet voldoende aan, dan kunnen jij en je dokter een stamceltransplantatie overwegen. Een stamceltransplantatie is altijd maatwerk. De dokter beoordeelt per patiënt welke vorm van transplantatie, welke conditionering (voorbehandeling) en welke nazorg het beste resultaat opleveren.


Bron: www.hematon.nl