Wat is MDS (Myelodysplasie)

28-11-2014 19:14

Myelodysplasie of myelodysplastisch syndroom (MDS) wordt gekenmerkt door afwijkende stamcellen in het beenmerg. Stamcellen zijn de moedercellen waaruit de rode en witte bloedcellen maar ook de bloedplaatjes ontstaan. Bij MDS treden in deze stamcellen veranderingen op in het DNA. Daardoor gaan er meer cellen in het beenmerg dood. Dit leidt tot een tekort aan bloedcellen in de bloedbaan.


Er zijn verschillende soorten MDS. Soms kan de ziekte zich ontwikkelen tot leukemie.

MDS kan op iedere leeftijd voorkomen, maar het meest bij ouderen (boven de 60 jaar). Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoe MDS ontstaat,  is nog onduidelijk. Soms ontstaat MDS als gevolg van een eerdere behandeling met chemotherapie. We noemen deze vorm therapiegerelateerde MDS.


Bron: www.jeroenboschziekenhuis.nl