Wat is palliatieve terminale zorg ?

24-02-2019 19:56In het laatste stuk van uw leven kunt u palliatieve terminale zorg krijgen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk lijdt en uw leven goed kunt afronden. 


Brengt u deze laatste fase thuis door, dan komen de huisarts en wijkverpleegkundige regelmatig bij u langs. Ook kunt u hulp krijgen van de thuiszorg of van een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.


Verblijft u  in een hospice of bijna-thuis-huis of zorginstelling, dan krijgt u daar de lichamelijke en geestelijke zorg die u nodig heeft.


De zorg richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, bijvoorbeeld pijn of benauwdheid. Maar er is ook aandacht voor wat u bezighoudt, hoe u zich voelt en voor afscheid nemen.


Ook mensen die dichtbij u staan of u verzorgen kunnen hulp of ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij het afscheid nemen.

Lees ook: Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?Bron: www.kanker.nl