Wat is ‘primaire tumor onbekend’ ?

14-06-2020 10:23


In Nederland krijgen jaarlijkse ongeveer 1.300 patiënten de diagnose 'primaire tumor onbekend' (PTO). Dit betekent dat er sprake is van uitgezaaide kanker, zonder dat de bron (de primaire tumor) bekend is. Doordat de bron van de uitzaaiingen onbekend is, is het moeilijk een goede behandeling te vinden.


Waarom is de primaire tumor niet te vinden?

Er is nog veel onbekend over de reden waarom een primaire tumor niet te vinden is. Mogelijke verklaringen zijn:


  • De primair tumor is te klein om te vinden via echografie, CT-, MRI- en PET-scan.
  • De primaire tumor is met succes bestreden door het immuunsysteem van de patiënt, of heeft via een natuurlijke route het lichaam verlaten (betreft mogelijk primaire tumoren in het spijsverteringskanaal).
  • De primaire tumor is uit elkaar gevallen in fragmenten die de uitzaaiingen vormen.


Hoe vaak komt PTO voor?

In Nederland krijgt ruim 2% van alle kankerpatiënten de diagnose PTO. Het gaat om ongeveer evenveel mannen als vrouwen en er zijn geen regionale verschillen. De meeste patiënten zijn 60 jaar of ouder. Het maken van een internationale vergelijking is moeilijk vanwege het gebrek aan betrouwbare data.


Soms wordt de primaire tumor wel gevonden:

Bij naar schatting 20% van de patiënten wordt de primaire tumor uiteindelijk wel gevonden. Deze patiënten kunnen daardoor meer gericht behandeld worden. De verwachting is dat deze patiënten uiteindelijk betere vooruitzichten hebben in vergelijking met patiënten waarbij de primaire tumor locatie niet gevonden wordt.


Termen waaronder PTO bekend is wereldwijd:

In de Engelstalige landen wordt voor PTO de afkorting 'CUP' gebruikt. Dit staat voor 'Cancer of Unknown Primary'.
Bron: www.missietumoronbekend.nl