Wat zijn alternatieve geneeswijzen ?

15-02-2014 20:16- ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN -


Alternatieve geneeswijzen zijn de niet-officiële geneeswijzen die niet aan de Nederlandse reguliere universiteiten worden onderwezen en die alle vormen van diagnostiek (stellen van diagnose en/of medisch onderzoek) en therapie (behandeling) kunnen bevatten. Veelal geneeswijzen die in het algemeen gericht zijn op lichamelijke aandoeningen. Tot de bekendste alternatieve geneeswijzen behoren o.a. homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire suppletie, acupunctuur, bloesem-remedisch en aromatherapie in de natuurgeneeskunde,
paranormale geneeskunde, manuele therapie (zgn. bottenkraken), ontspanningstherapie en bijvoorbeeld de antroposofische geneeskunde (gebaseerd op de theorieën van Rudolf Steiner).


Vraag naar alternatieve geneeswijzen:


Ruim twee miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van alternatieve geneeswijzen.  Jaarlijks zijn er meer dan vijftien miljoen afspraken tussen alternatieve therapeuten en patiënten. Zo'n acht- tot tienduizend alternatieve genezers zijn in Nederland praktiserend en de helft van deze therapeuten hebben zich georganiseerd in een beroepsorganisatie. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft becijferd dat aan alternatieve geneeswijzen jaarlijks meer dan driehonderd miljoen euro wordt besteed.


Waarom alternatief?


Enkele redenen waarom een patiënt naar een alternatieve therapeut gaat, zijn o.a. dat de genezing van de reguliere artsenij niet voldoet, een slechte relatie met de (huis)arts, aversie van medisch technische behandelingen, geen gebruik willen maken van chemische
geneesmiddelen en veelal uit levensovertuiging. Wat voor antwoord heeft de alternatieve geneeskunde op deze redenen? De aanspraken zijn duidelijk: méér aandacht voor de patiënt en zijn omstandigheden, vaak betere resultaten bij de behandeling van met name chronische aandoeningen en geen of minder ongewenste effecten van de alternatieve behandeling.


Energetische toepassing:


De natuurgeneeskunde heeft als n basis dat uitsluitend de geneeskracht die van nature aanwezig is, de genezende kracht (potentie) van het lichaam van de patiënt, zijn eigen organisme, wordt aangezet om genezing te laten ontstaan. Bij de behandeling gaat de natuurgeneeskundige uit van het energetische idee, de harmonieuze verdeling van de energie over het gehele menselijk lichaam. Daarbij zal de natuurgeneeskundige overigens nooit schadelijke of sterk werkende middelen toepassen.


Holistisch principe:


Denatuurgeneeskundige neemt bij zijn verzorgings-methode voortdurend het natuur-filosofisch principe als uitgangspunt. Dat richt zich in
de eerste plaatsop het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het in de natuurgeneeskunde gaat om een juiste werking van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuur-geneeskundige zich dan ook in eerste instantie op de mens als geheel. Deze holistische toepassing gaat dus uit van de totaliteit van de patiënt, zodat niet alleen uitsluitend het zieke lichaamsdeel aandacht krijgt, maar de totaliteit van de patiënt.Bron:   www.noag.org