Wel of niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek?

01-03-2014 11:29

Ongeveer 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen we vroeg ontdekken of iemand borstkanker heeft. Door het bevolkingsonderzoek overlijden elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Ieder jaar doen ongeveer 950.000 vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 
 U beslist zelf of u zich laat onderzoeken. U kunt voor uzelf een afweging maken. Hieronder noemen we de belangrijkste voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek.

Voordelen:

 • Meedoen verkleint de kans om te overlijden aan borstkanker. Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben de helft (50%) minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.
 • Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker vroeg ontdekt en daarna behandeld worden. Zelfs voordat u klachten krijgt, of de borstkanker zelf kunt voelen of zien. Hierdoor is de kans op uitzaaiingen kleiner, is de behandeling mogelijk minder zwaar. Door vroege opsporing is de kans op genezing groter.
 • Jaarlijks worden er bij ongeveer 5.600 vrouwen een tumor gevonden door screening. Door deelname aan het bevolkingsonderzoek overlijden er per jaar 775 vrouwen minder aan borstkanker.
 • Op dit moment is het maken van röntgenfoto's de beste en snelste methode om borstkanker te ontdekken in een grootschalig bevolkingsonderzoek.
 • Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis.
 • Doordat het bevolkingsonderzoek mobiele units inschakelt, is het onderzoek zo dicht mogelijk bij u in de buurt. 

Bekijk de film 'Meedoen aan het bevolkingsonderzoek?'

 

Bekijk de korte film 'Meedoen aan het bevolkingsonderzoek?'

Nadelen:

 • Borstkanker wordt bijna altijd behandeld. Bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen met borstkanker, groeit de tumor zo langzaam dat zij er tijdens hun leven, geen last van zouden hebben gehad. Een behandeling was dan niet nodig geweest. Er kan echter nooit van te voren vastgesteld worden bij wie dit het geval is.
 • Soms blijkt na nader onderzoek dat de afwijking toch geen borstkanker was. In dat geval heeft u zich onnodig ongerust gemaakt. Van elke 20 vrouwen die doorgestuurd worden voor nader onderzoek in het ziekenhuis hebben 14 vrouwen geen borstkanker.
 • Wanneer een vrouw weet dat ze borstkanker heeft kan dit lang een psychische belasting vormen. Zij moet dan regelmatig bezoeken aan het ziekenhuis brengen voor behandeling en controle.
 • U kunt onterecht worden gerustgesteld. Het onderzoek geeft geen volledige zekerheid. Eén op de 3 gevallen van borstkanker wordt door het bevolkingsonderzoek niet ontdekt.
 • Het onderzoek is een momentopname en geeft geen garantie dat er geen borstkanker kan ontstaan. Bij ongeveer 2 op de 1.000 gescreende vrouwen wordt in de twee jaar tussen de bevolkingsonderzoeken toch borstkanker geconstateerd.
 • Om een goede foto te maken, worden uw borsten samengedrukt tussen 2 platen. Dat kan pijnlijk zijn. Op dit moment is het maken van röntgenfoto's de beste methode om borstkanker te ontdekken in het bevolkingsonderzoek. 

Bekijk de film 'Wat zijn de nadelen van het bevolkingsonderzoek?'

 

Bekijk de korte film 'Wat zijn de nadelen van het bevolkingsonderzoek?'

Om te zorgen dat vrouwen een goede keuze voor zichzelf kunnen maken, moet de voorlichting over het bevolkingsonderzoek aan hoge eisen voldoen. Lees meer over de eisen waaraan voorlichting moet voldoen.

Veelgestelde vragen

Wanneer hoef ik niet mee te doen? (vraag 5)
Ik wil niet meedoen met het onderzoek. Wat moet ik doen? (vraag 2)


Bron:   RIVM.