Woede over brief van Chemours-baas aan Diederik Gommers: ‘Dit is pure beïnvloeding’.

20-09-2023 18:04

 

 

Auteur: Victor Schildkamp - ad.nl/binnenland

 

 

Diederik Gommers doet mee aan de aangifte tegen Chemours.

Diederik Gommers doet mee aan de aangifte tegen Chemours. 

Foto: Arie Kievit.

 
 
 
 
 
 
 
 
Advocaat Bénédicte Ficq is woest over een brief die de ceo van chemiebedrijf Chemours heeft geschreven aan Diederik Gommers. De bekende intensivecarearts deed onlangs aangifte tegen de directie van Chemours vanwege de kankerverwekkende stoffen die het in de omgeving zou brengen. In de brief aan Gommers legt het bedrijf eigenlijk uit dat het niets te verwijten valt en nodigt het Gommers uit voor een gesprek. ,,Dit is ongehoord, pure beïnvloeding”, zegt Ficq, die het Openbaar Ministerie heeft gewaarschuwd. Gommers zegt dat hij ‘zich niet laat gebruiken’.

 

Volgens de advocaat, die afgelopen zomer de omvangrijke aangifte tegen Chemours opstartte, is de brief van de grote baas van Chemours aan Gommers ‘pure beïnvloeding’. ,,Men lijkt maar niet te beseffen dat het hier gaat om een strafzaak tegen de ceo van Chemours, deze mevrouw An Lemaire dus, en ál haar voorgangers”, aldus Ficq. ,,Een strafbaar feit waar twaalf tot vijftien jaar cel op staat. Het feit dat een mogelijke verdachte nu rechtstreeks contact opneemt met een prominente aangever, is echt ongehoord.”

 

Diederik Gommers zelf was eveneens verbaasd: ,,Je merkt vanaf het moment dat ik aangifte heb gedaan, dat zij bezig zijn met een charmeoffensief waarbij ze maar met mij in discussie willen over de inhoud van de zaak; op de radio, via deze brief. Ik vind dat vervelend. Dat wil ik helemaal niet, ik wil me niet laten beïnvloeden, ik laat me niet gebruiken om de zaak minder erg te maken. Ik heb aangifte gedaan en wil gewoon dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet.”

 

 

‘Dit toont aan hoe zo’n bedrijf werkt’


Ficq trekt de vergelijking met andersoortige strafzaken: ,,Stel je voor dat een roofovervaller contact opneemt met een slachtoffer van: laten we praten, het viel toch wel mee? Dit zie je echt bijna nooit en sowieso moeten politie en justitie van dit soort acties weten, omdat het in theorie kan leiden tot intrekken van de aangifte. Dit toont precies aan hoe het werkt bij dit soort bedrijven: zodra er veel negatieve publiciteit is - en de aangifte van Gommers heeft natuurlijk veel aandacht getrokken - starten ze hun lobbycampagne op en proberen ze de gang van zaken te beïnvloeden.”

 

Diederik Gommers woont in het dorp Wijngaarden, op enkele kilometers van Chemours in Dordrecht. Hij sloot zich onlangs aan bij duizenden andere mensen die al eerder aangifte deden tegen de directie van Chemours en alle voorgangers. De aangifte draait erom dat de directeuren willens en wetens zeer schadelijke stoffen in de omgeving hebben gebracht, terwijl al decennialang bekend was dat dat gevaarlijk is voor de omgeving: artikel 173a. De bedoeling is de feitelijk leidinggevenden van Chemours persoonlijk voor de rechter te slepen.

 

 

Gommers’ aangifte maakte veel los:


Gommers’ aangifte maakte veel los. Reden voor ceo An Lemaire om hem een brief te schrijven waarin zij allereerst begrip toont voor Gommers’ zorgen. Daarna verwijst zij naar enkele onderzoeken die zouden aantonen dat de kankersoorten die ‘mogelijk’ in verband worden gebracht met PFOA (de stof waarmee Chemours zo in opspraak is) ‘in deze regio niet vaker voorkomen dan in de rest van Nederland’. Ook wijst Lemaire op alle spullen die met de materialen van Chemours gemaakt worden en wil ze hem graag uitnodigen voor een gesprek, niet alleen met de directie van Chemours, maar ook met iemand van de GGD.

 

Gommers heeft meteen advocaat Ficq gewaarschuwd toen hij de brief binnenkreeg. Ficq heeft deze woensdagochtend het Openbaar Ministerie, dat de zaak tegen Chemours onderzoekt, gewaarschuwd: ‘De ceo stelt in genoemde brief daarnaast ook voor dat aangever wordt ‘bijgepraat’ door de directeur van de GGD en doet nog enkele andere aanbevelingen die erop gericht lijken te zijn cliënt te beïnvloeden en hem mogelijk te bewegen tot het intrekken van zijn aangifte’, schrijft Ficq.

 

‘Cliënt heeft genoemde brief direct naar mij doorgestuurd, waarna ik meende deze gang van zaken bij u aan de orde te moeten stellen. Als de ceo van Chemours immers de vrijheid meent te hebben de waarheidsvinding in een zware strafzaak te mogen beïnvloeden en daarmee ook de aangiftebereidheid - mogelijk - te beïnvloeden, dan meen ik dat u hiervan op de hoogte moet zijn.’

 

De Tekst gaat verder onder de Foto:

 

 

Directeur An Lemaire van het Dordtse chemiebedrijf Chemours.

Directeur An Lemaire van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. 

Foto: ANP.

 
 
 
 
 
 
 

Belachelijke suggestie:

 

Woordvoerder Harmen Geers van Chemours vindt de suggestie dat het hier gaat om beïnvloeding ‘belachelijk’. ,,Het gaat hier niet om zomaar iemand, het gaat om een prominent figuur die in landelijke media interviews geeft over Chemours. En hij zegt zelf zich daarin te baseren op uitzendingen van Zembla. Dit is niet meer dan een vriendelijke uitnodiging om eens in gesprek te gaan met ons en onafhankelijke deskundigen die zijn vragen wellicht kunnen beantwoorden. Om dat dan beïnvloeding te noemen... Al jarenlang nodigen wij belangstellenden én critici uit om in gesprek te gaan. Zo namen laatst nog de voormannen van de actiegroep ‘Gezondheid voor alles’ deel aan onze zomermiddagwandeling. Bovendien: in zijn interviews nodigt Gommers nota bene óns uit op het Erasmus, dus de eerste uitnodiging is van hem.”
 

Dat laatste irriteert Ficq: ,,Gommers heeft de directie van Chemours uitgenodigd om naar zijn zieke patiënten te komen kijken. De ceo verdraait deze uitnodiging naar een uitnodiging tot overleg over de zaak.” Gommers zelf beaamt dat: ,,Dat was om hen te laten zien hoe mensen met kanker lijden, om hen daarmee te confronteren. Niet om over de inhoud van de zaak te praten”, benadrukt hij.

 

 

 

 

Bron: www.ad.nl