Borstkanker bij Vrouwen.

Wat is Borstkanker ?

21-01-2014 21:30
   Borstkanker kan op alle plaatsen in de borst ontstaan. Bij 4 op de 5 vrouwen gaat het om een zogenoemd ductaal carcinoom. Dat ontstaat in de melkbuisjes van de borst. Soms is er sprake van een lobulair carcinoom. Een lobulair carcinoom begint in de melkkliertjes. Borstkanker...

Symptomen bij borstkanker.

22-01-2014 19:04
   Bepaalde veranderingen in de borst kúnnen wijzen op borstkanker. De meest voorkomende verandering is een ‘knobbeltje’. Knobbeltje Bij een knobbeltje gaat het om een verdikking in de borst die anders aanvoelt dan de bobbeligheid die u normaal kunt opmerken. Knobbeltjes kunnen heel...

Risicofactoren van borstkanker.

22-01-2014 19:06
   Duidelijk aanwijsbare oorzaken van borstkanker zijn nog niet aan te geven. Het verband tussen oorzaak en gevolg is bij borstkanker niet zo sterk als bijvoorbeeld bij longkanker en roken. Wel is bekend dat: Borstkanker vooral voorkomt bij vrouwen van 50 jaar en ouder in de rijke...

Erfelijke borst- en/of eierstokkanker.

22-01-2014 19:08
   Erfelijke borstkanker komt veel vaker voor dan erfelijke eierstokkanker. Omdat in sommige families waarin erfelijke borstkanker voorkomt, ook erfelijke eierstokkanker voorkomt, beschrijven we hier beide ziektes. We spreken daarom van erfelijke borst- en/of eierstokkanker. Als in uw...

Stamboomonderzoek en/of /DNA-onderzoek bij borst- en/of eierstokkanker.

22-01-2014 19:12
      Stamboomonderzoek : Om na te gaan of een erfelijke aanleg een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van borst- en/of eierstokkanker en om een inschatting te maken welke familieleden risico hebben om deze ziekte(n) te krijgen, is het nodig de ziektegeschiedenis van een familie...

Controle bij erfelijke borst- en/of eierstokkanker.

22-01-2014 19:21
   Een aantal vrouwen krijgt het advies zich regelmatig te laten onderzoeken: Vrouwen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen. Vrouwen bij wie op grond van de familiegegevens een verhoogd risico op borst- en/of eierstokkanker vermoed wordt. De bedoeling van de...

Behandeling bij borstkanker.

24-01-2014 21:26
      De meest toegepaste behandelingen bij borstkanker zijn:   operatie bestraling chemotherapie hormonale therapie doelgerichte therapie Veel mensen met borstkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden.   Veel verschillende behandelingen Er...

Bestraling bij borstkanker.

24-01-2014 21:28
   Bestraling oftewel radiotherapie bij borstkanker wordt meestal in combinatie met andere behandelingen toegepast. Het kan in opzet genezend (curatief), ziekteremmend of klachtenverminderend (palliatief) of aanvullend (adjuvant) bedoeld zijn. Ook kan radiotherapie voor een operatie...

Borstreconstructie bij borstkanker.

24-01-2014 21:30
   Een borstreconstructie na een amputatie kan zowel in praktisch als in emotioneel opzicht veel voor vrouwen betekenen. Het doel van een borstreconstructie is om de nieuwe borst zo veel mogelijk te laten lijken op de andere borst. Er zijn verschillende tijdstippen en manieren waarop...

Chemotherapie bij borstkanker.

24-01-2014 21:31
   Borstkankercellen reageren verschillend op chemotherapie. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt daarom vaak een combinatie van verschillende cytostatica toegepast. Deze vullen dan elkaars werking aan.  Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of...
1 | 2 >>